Home

De Brug Ouderraad

Voor ouders, door ouders....

Fun day at school

 

Welkom

 

Beste ouder, leerling, oma, opa, bezoeker,…

 

We zijn erg blij dat jullie ons via deze weg hebben gevonden!

Graag willen we jullie met deze website op de hoogte houden van de werking en de activiteiten van onze ouderraad.

Alle opbrengsten van de activiteiten komen de school "SBS de Brug" en uw kinderen ten goede.

Jullie kunnen hier binnenkort ook alle foto’s terugvinden.

Neem zeker een kijkje!

 

Alvast veel plezier!

 

Graag meer weten of meehelpen?

 

Kom dan gerust naar de volgende vergadering of laat een berichtje na op de site!

 

Het bestuur ouderraad Debrug

We nodigen jullie allemaal uit op onze Halloween activiteit

op vrijdag 25 oktober 2019 en dit doorlopend vanaf 18u in de schoolgebouwen. 


Inschrijven kan via onderstaande link.

Gelieve de betaling van €2,00 per ingeschreven kind te doen

op de rekening van de ouderraad, BE32 9733-6102-1102,

met vermelding van "Halloween; Naam Kind; Klas; Aantal kinderen"

en dit voor woensdag 23 oktober 2019.

Volgende activiteit